Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Poszerz swoją wiedzę o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń sporządzają multum zwykłych i specjalistycznych translacji na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, że w sieci łatwo znaleźć bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich oferty jest nierzadko koniecznością, przykładowo gdy musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak orientacyjnie obliczyć koszt tłumaczenia. Co zatem wpływa na koszt przekładu?

Czynniki kształtujące finalną cenę przekładu

Ostateczny koszt translacji tekstu determinują poniższe czynniki:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie zwykle tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest zwyczajowo o wiele tańszy niż translacja w drugą stroną.
3. Stopień trudności tłumaczenia albo problematyka tekstu. Translacja dysertacji medycznych, prac naukowych lub dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, ale też stosowną wiedzę, żeby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy szykować się na wyższy koszt.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy wydatek?

Trzeba zaakcentować, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. akt urodzenia albo dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym przypisuje mu niepowtarzalny numer, jak również zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie określają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie nieodzowności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]