Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Sprawdź tłumacz przysięgły rosyjski Kraków na tlumaczalnia.pl.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia zatrudnienia czy też studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy bądź Białorusi. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Dlatego by wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]