Planujesz montaż schodów w domu? Poznaj obowiązujące przepisy

Planujesz montaż schodów w domu? Poznaj obowiązujące przepisy

Szukasz schodów ze spocznikiem? Sprawdź www.oknostol.com.pl.

Schody wewnętrzne muszą być nie tylko mocne i wspaniale prezentujące się, lecz także powinny być nade wszystko bezpieczne oraz wygodne w użytkowaniu. W toku projektowania mieszkania bądź domu trzeba więc wziąć pod uwagę bieżące przepisy wskazujące jakie parametry techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Gdzie podane są bieżące parametry dotyczące schodów wewnętrznych?

Niezależnie od tego, czy w projekcie chcemy zamontować schody wewnętrzne z drewna, z betonu albo ze szkła, ich konstrukcja powinna być zgodna z wymienionymi w aktach prawnych normami. Instrukcje traktujące o tym, jak winny wyglądać poprawnie sporządzone schody wewnętrzne, zostały przytoczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym rozporządzeniu podano dane o maksymalnej liczbie schodów w jednym biegu, jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości oraz wielkości spoczników i stopni.

Zalecane wymiary schodów – norma

Jeżeli planujemy zamontować w domu wygodne schody, ich wymiary powinny gwarantować komfortowe korzystanie z nich przez wszystkich lokatorów – również przez dzieci, osoby mające problemy z poruszaniem się i osoby starsze. Zgodnie z wymienionym powyżej Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Polecamy jednakże wziąć pod uwagę, że najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości w granicach 16-18 cm. Szerokość stopni zaś zależna jest od ich wysokości, a kalkuluje się ją wedle przytoczonego w dokumencie wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu także jest określona w tym akcie prawnym – wynosi ona nie mniej niż 80 cm, jednakże uznaje się, że łatwiejsze w eksploatacji są schody o szerokości co najmniej 100 cm. Szerokość spocznika, a więc podestu między biegami, winna z kolei wynosić nie mniej niż 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich ilość możliwa do zaplanowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednakże m.in. mieszkań dwupoziomowych oraz budowli w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Schody wachlarzowe, kręcone i zabiegowe – parametry techniczne

Przepisy określają również parametry schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których szczeble są w kształcie trapezów, co sprawia, że bieg układa się w łuk. Takie schody są niezwykle efektowne, a jeżeli będą dobrze zaplanowane, to również są wygodne. W tym wypadku szerokość stopni musi wynosić co najmniej 0,25 m – to zagwarantuje bezpieczne wchodzenie oraz schodzenie.

Akty prawne określają również parametry, jakie muszą spełniać schody zabiegowe oraz kręcone (spiralne). Przypomnijmy, że schody kręcone są konstruowane na planie kręgu. Z kolei schody zabiegowe to schody zmieniające tor biegu, ale nie posiadają one spocznika. Jakie parametry muszą posiadać wygodne schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, iż szerokość ich stopni musi mieć minimum 25 cm i powinno się ją zagwarantować w dystansie nie większym niż 40 cm od poręczy zewnętrznej balustrady. Analogiczne parametry obowiązują schody kręcone, ale w tym wypadku odległość wylicza się od słupa będącego koncentryczną konstrukcję schodów.

Nasza lokalizacja:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]