Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Jeśli chcesz zamówić kontener KP 7, koniecznie sprawdź https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część śmieci nie może być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie różnych prac budowlanych i remontów, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z magazynowaniem i transportem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla jakich podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]