Izolacja fundamentów – komu zlecić jej wykonanie?

Izolacja fundamentów – komu zlecić jej wykonanie?

Ochrona fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje osłabienia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na zdrowiu lokatorów.

Komu powierzyć wykonanie izolacji fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zostawić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w przywracaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnej sytuacji. Wszak użycie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub gleba jest na tyle spoista, że po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Metody izolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów też powinno się zlecić profesjonalistom, bowiem nagminnym błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych parametrów wodochronnych. Niewłaściwe wykonanie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią może powodować, że będzie ona nieskuteczna.