Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami branży centralek telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które mają bardzo duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – czym właściwie są?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć funkcjonowanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w firmie bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na odcięciu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na połączenia zewnętrzne. Posiada również możliwość danych, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.