Odzież robocza a odzież ochronna – różnice

Odzież robocza a odzież ochronna – różnice

Wiele zawodów wykonuje się w trudnych warunkach, które mogą przyczynić się do poplamienia prywatnego ubioru pracownika. Gdy niebezpieczeństwo uszkodzenia lub kompletnego zniszczenia ubrań jest wysokie, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom odzież roboczą. Odzież tego rodzaju należy się również obligatoryjnie w przypadku, kiedy przesłanka do jej dostarczenia określają konkretne wytyczne sanitarne, BHP bądź technologiczne.

Różnice w kluczowej roli odzieży roboczej i ochronnej

Nazwa odzież robocza oraz odzież ochronna raz za razem stosowane są wymiennie, niewątpliwie z tej przyczyny, iż najczęściej obie te grupy ubiorów kojarzą się z fartuchami, ochronnymi czapkami bądź kamizelkami odblaskowymi. Odzież ochronna jest to jednakże środek ochrony indywidualnej, którego fundamentalnym zadaniem jest chronić życie oraz zdrowie pracownika i powinna być mu bezsprzecznie dostarczona. Z kolei w przypadku odzieży roboczej, o ile pracodawca nie nabędzie jej dla pracownika, powinien wypłacić mu ekwiwalent pieniężny finansujący koszty ewentualnej wymiany uszkodzonego ubrania i obuwia lub ich czyszczenia. Precyzyjne wytyczne dotyczące używania odzieży ochronnej i roboczej określa kodeks pracy.

Odzież robocza a bezpieczeństwo oraz widoczność pracowników

Odzież roboczą przeważnie starannie się oznacza. Na spodniach, opaskach na ramię oraz kamizelkach, z których korzystają zatrudnieni w przedsiębiorstwach budowlanych, operatorzy maszyn i funkcjonariusze publiczni wykonujący obowiązki w terenie, obok treści informacyjnych, między innymi nazwy firmy czy też akronimu podmiotu, znajdują się też pasma naniesione przy pomocy odblaskowych folii bądź farb. Podwyższa to widoczność i bezpieczeństwo pracowników w godzinach wieczornych, co jest ważne zwłaszcza wtedy, kiedy obowiązki realizowane są na przykład przy często uczęszczanej ulicy. Odzież robocza ma rozległe zastosowanie: to również kombinezony, czepki i inne ubrania dla osób pracujących w magazynach czy laboratoriach. Na nich również nadrukowuje się przeważnie logo firmowe, nazwę oddziału lub stanowisko pracy.