Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

Niezbędne informacje w temacie noty księgowej 40 euro. Przekonaj się!

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 lub 70 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych stosunków biznesowych. Przecież przyczyną opóźnienia we wniesienia należności za fakturę może być zwykłe niedopatrzenie lub przejściowe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie szukać?

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która posiada także kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]