Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

automatyczna windykacja należności

Jest dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, ale również firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Regularne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której rozpoczyna się w stosunku do dłużnika rozmaite działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje podobną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie na ogół wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura upominania o konieczności opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować swoje harmonogramy czynności podejmowanych względem opieszałych klientów, definiując m.in. interwały między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, jeżeli wyliczone wyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach skutkuje także zauważalną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]